PROFI SIMULÁTOR

Profesionální simulátor PROSIMU

Pouze 3 simulátory tohoto typu v republice

Pohyblivý až ve 3 osách

Přetížení až 2G

Možnost vyzkoušet RALLY i OKRUHY